Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

η Κύπρος θα ελευθερωθεί μόνο με ένοπλο αγώνα

Για την λευτεριά της σκλαβωμένης πατρίδος Κύπρου , ένας δρόμος υπάρχει. Ο δρρόμος του ένοπλου  αγώνα .