Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Λουκάς Σταύρου : 10 προτάσεις ανασχέσεως του εθνικού κινδύνου


  • Πρώτη πρόταση : επιστροφή σε εθνικό νόμισμα ( κυπριακή δραχμή).
  • δεύτερη πρόταση : στρατιωτική ένωση Ελλάδος-Κύπρου ( Ενιαίος ελληνικός στρατός) .
  • Τρίτη πρόταση : Κρατικοποίηση των τοξικών τραπεζών και χάρισμα των χρεών των πολιτών προς αυτές καθώς και εγγύηση των καταθέσεων των πολιτών με εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω τραπεζών. Να πέσει το τσεκούρι της δικαιοσύνης στα κεφάλια των διεφθαρμένων.
  • Τέταρτη πρόταση :Απόλυτος έλεγχος ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος ώστε να υπηρετεί τους σχεδιασμούς του συντονιστικού κράτους για την ισόρροπη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.
  • Πέμπτη πρόταση: Κοινωνικοποίηση ημικρατικών οργανισμών μέσα από ένα σύστημα ονομαστικών μετοχών που να ανήκουν σε Έλληνες πολίτες της κυπριακής δημοκρατίας.
  • Έκτη πρόταση : κρατικό – κοινωνική εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ.
  • Έβδομη πρόταση : Αναλογικό φορολογικό σύστημα που να στοχεύει στην δίκαιη επιβολή του φόρου πάνω στα πραγματικά εισοδήματα. Λιγότερη φορολόγηση στα χαμηλά εισοδήματα περισσότερη στα υψηλά.
  • Όγδοη πρόταση : πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης για όλους τους πολίτες μέσα από την αξιοποίηση της συσσωρευμένης ακίνητης περιουσίας από τράπεζες , εκκλησία και κράτος.
  • Ένατη πρόταση: Κρατική μη κερδοσκοπική τράπεζα που θα στηρίξει την ανάπτυξη και την παραγωγή.
  • Δέκατη πρόταση: σταδιακή συρρίκνωση του υπέρογκου δημοσιοϋπαλληλικού τομέα και κούρεμα των ανισοτικών του προνομίων και απολαβών.

Πάνω σε αυτές τις δέκα προτάσεις εδράζεται και ένα πλήθος άλλων προτάσεων και θέσεων που αναφέρονται στο πρόγραμμα μας.

Επιτελείο στήριξης υποψηφιότητος Λουκά Σταύρου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ και εθνικοεπαναστατικές συνιστώσες.