Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

Τιμή στον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου


Γρηγόρη Αυξεντίου δεν σε ξεχάσαμε.
Δεν εγκαταλείψαμε τον αγώνα σου .
Δεν διαγράψαμε την ιδέα της ελευθερίας και της ενώσεως.
Δεν συνεργαστήκαμε με τους μειοδότες.
Δεν βάλαμε νερό στο κρασί μας.
Δεν μας πήρε ο ύπνος της αδιαφορίας.
Είμαστε στις επάλξεις ανάμεσα σε ένα λαό που προσκύνησε τους προδότες.
Έτοιμοι να πάρουμε από την φλόγα της θυσίας σου και να πυρπολήσουμε τα σχέδια των προδοτών και των αγγλοτούρκων κατακτητών.
Η ΕΛΛΑΣ Η ΣΤΑΧΤΗ


Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ