Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Ε.ΔΗ.Κ.: Καλούμε σε ατσάλινη αντίσταση στην επιβολή της αδικίας της Δ.Δ.Ο.


Το κονκλάβιο των μειοδοτών ( εθνικό συμβούλιο ) αποφάνθηκε πως ο στόχος κάθε στρατηγικής που δυνατόν να αλλάξει ή όχι είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία .
Ο στόχος αυτός προϋποθέτει την αποδοχή των πολιτικών στόχων της εισβολής και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δίκαιο που να είναι διεθνώς αποδεκτό. Τουναντίον η ΔΔΟ αποτελεί συνθήκη κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου .

Τούτο σημαίνει πως καμιά πλειοψηφία στην Κύπρο δεν μπορεί να κατοχυρώσει αυτή την σύμβαση ως δίκαιο που συνάδει με το διεθνές δίκαιο αλλά να την επιβάλει ως έκτρωμα και μόρφωμα που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.
Με λίγα λόγια καμιά κυπριακή πλειοψηφία δεν νομιμοποιείται να αναιρέσει τις αρχές του διεθνούς δικαίου και να δημιουργήσει αυθαίρετο δικαιακό σύστημα κυπριακής εμπνεύσεως και εφαρμογής.
Συνεπώς όσοι διαφωνούν με την Δ.Δ.Ο. , δεν είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν αυτήν την επιβολή αλλά έχουν δυνατότητα να στηριχθούν στο διεθνές δίκαιο και να πολεμήσουν με κάθε τρόπο την επιβολή του εκτρώματος η οποία επιβολή δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα και μέσα από δημοψήφισμα.
Επειδή όμως κανένα περιφερειακό δημοψήφισμα δεν μπορεί να αναιρέσει το διεθνές δίκαιο σημαίνει πως κανένα δημοψήφισμα ή πλειοψηφία δεν μπορεί να επιβάλει την άρνηση του διεθνούς δικαίου και να αποτρέψει την υπεράσπιση αυτού δια όλων των μέσων μη εξαιρουμένου της ένοπλης αντίστασης.
Οι παραβάτες του διεθνούς δικαίου μόνον αδικία παράγουν. Όμως πρέπει να ξέρουν πως ο πολιτισμός πάνω σε αυτό τον πλανήτη αναδύθηκε μέσα από την αντίσταση σε κάθε μορφή αδικίας.
Καλούμε τους πολίτες της κυπριακής δημοκρατίας να αντιταχθούν με όλα τα μέσα στην προσπάθεια επιβολής της αδικίας και προδοσίας της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 
Φωτιά στα σχέδια των πρωτεργατών της αδικίας . 

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ