Σάββατο 12 Ιουλίου 2014

Λευτεριά στη Παλαιστίνη – Λευτεριά στις πατρίδες μας

Η στήριξη του αγώνα των Παλαιστινίων για μια ελεύθερη Παλαιστίνη είναι αλληλένδετη με τον αγώνα του εθνικοκοινωνισμού και γενικά τον αγώνα της τρίτης ιδεολογίας για απελευθέρωση των εθνών μας από το σιωνιστικό υπερκράτος και τα συστήματα του που αναπτύσσει ως καρκινώματα στις πατρίδες μας δια μέσου των προσκυνημένων ντόπιων ολιγαρχιών.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
Λευτεριά στα έθνη μας .
Κάτω ο σιωνισμός και το χρηματοπιστωτικό υπερκράτος του.
Κάτω οι ντόπιες γραβατοφόρες και ρασοφόρες ολιγαρχίες , συνένοχοι και συνεργάτες του διεθνούς σιωνισμού.
( η ως άνω αφίσα είναι έργο των αυτόνομων Ελλήνων εθνικιστών )

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ