Κυριακή 8 Ιουνίου 2014

ΟΧΙ στη θρησκευτική βία στα σχολεία

Διεκδικούμε αντιδογματική παιδεία . Έξω τα θρησκευτικά δόγματα και τα σύμβολα τους από τα σχολεία.
Ο "πατριωτισμός" και ο "εθνικισμός" που επιμένει να μας εμφυτεύει οποιοδήποτε θρησκευτικό δόγμα ως εθνική ταυτότητα , είναι στυγνός παραμορφωτικός καταναγκασμός .
Η ελληνική ταυτότητα μας είναι αλληλένδετη με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που ανακόπηκε βιαίως από την ρωμαιοβυζαντινή κατοχή.

Η αρχαία Ελλάδα της φιλοσοφίας , της κοινωνικής αυτοθέσμισης , της αρμονίας σώματος και πνεύματος , της τέχνης και της ποιητικής ανθρωποκεντρικής θεολογίας , είναι η πηγή του εθνισμού μας , εκ του οποίου απορρέει ο εθνικισμός μας ως πολιτική βούληση εδραζομένη στην πραγματική μας εθνική ταυτότητα.
Το ΕΔΗΚ εκφράζει τον πραγματικό ελληνικό εθνικισμό και διεκδικεί ένα πολίτευμα που θα συνταιριάζει την λαϊκή εξουσία των παραγωγικών ενώσεων και κοινοτήτων στη βάση της λαϊκής συνέλευσης με την δημιουργική ελευθερία του ατόμου .
Αυτή η λαϊκή δέσμη που εντός της διαφυλάττεται η δημιουργική ελευθερία του προσώπου συνιστά την ιδεολογία του ελληνικού εθνικοκοινωνισμού ενάντια στη σύγχρονη τυραννία του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και των συστημάτων του που κατατυραννούν τις πατρίδες μας δια των ντόπιων εκκλησιαστικο-ιδωτικών ολιγαρχιών .

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ