Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

Η κοινωνία της πραγματικής δημοκρατίας ενάντια στον Ζυριχικό δικοινοτισμό


Οι δύο κοινότητες που ορίσθηκαν από το κατακτητικό σύνταγμα της Ζυρίχης το οποίο εμείς δεν αποδεχόμαστε , διότι είναι προϊόν βίας των κατακτητών , έχουν δρομολογήσει από το 1960 το μοίρασμα της Κύπρου , μοίρασμα πολιτικό , διοικητικό , και μετά το 1974 και την τουρκική εισβολή , μοίρασμα εδαφικό υπό την αισχρή ταμπέλα της επανένωσης .
Εμείς ζητούμε το αυτονόητο , το οποίο δυστυχώς ακούγεται σήμερα στην Κύπρο που ανήκει δήθεν στον δυτικό πολιτισμό , ως ουτοπία , διεκδικούμε δηλαδή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που θα εδράζεται στην ισότητα όλων των νομίμων πολιτών της , στο ένα ενιαίο εκλογικό σώμα , στη λαϊκή κυριαρχία και στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που έχει δύο πτυχές , την εσωτερική πτυχή ως δυνατότητα θέσμισης της κοινωνίας από την ίδια την κοινωνία και όχι από ξένους επικυρίαρχους και εγγυητές και την εξωτερική πτυχή ως δυνατότητα συνεργασίας ή συμμαχίας ή ένωσης με άλλα κράτη ή συνασπισμούς . Δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητο κράτος χωρίς ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ.
Αυτές τις αρχές δεν θέλουν να τις καταλάβουν και να τις αποδεχθούν οι δύο ζυριχικές κοινότητες , προφανώς γιατί πλήττονται τα συμφέροντα των εκατέρωθεν ολιγαρχιών τους που τυραννεύουν σε βορρά και νότο.
Συνεπώς εμείς δεν μπορούμε να ανήκουμε σε αυτές τις κοινότητες , ούτε να αποδεχόμαστε τις αποφάσεις τους που έλαβαν χώρα στο παρελθόν ή στο παρόν και το μέλλον.
Απέναντι σε αυτές τις κοινότητες και στα κατεστημένα τους , αντιτάσσουμε την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ .
Όσοι πιστεύουν στην πραγματική δημοκρατία ως την μοναδική λύση δικαίου , καλούνται να στηρίξουν το ΕΔΗΚ ώστε να δημιουργηθεί μια πολιτική βάση που θα στοχεύσει σε ένα ευρύτερο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ενάντια στις δύο ζυριχικές κοινότητες και τα σχέδια τους που επιβουλεύονται εις βάρος της δημοκρατίας και της κοινωνίας .
Ξυπνάτε σκλάβοι.

Λουκάς Σταύρου
πρόεδρος ΕΔΗΚ