Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

ΕΔΗΚ : Ο πλούτος της ολιγαρχίας ανήκει στην λαϊκή κοινότητα


Μία από τις θέσεις του εθνικοκοινωνισμού είναι πως ο πλούτος και η περιουσία που συσσωρεύθηκε στα χέρια ιδιωτών και εκκλησίας υπό την εύνοια κατοχικών δυνάμεων ή αντιλαϊκών ληστρικών καπιταλιστικών συνθηκών , ανήκει στο λαό και πρέπει να επιστρέψει σε αυτόν στις τοπικές κοινότητες και αυτοδιοικήσεις.

Αυτό θα γίνει πραγματικότητα αν ο λαός καταργήσει την εξουσία των ολίγων και αναδείξει ένα λαϊκό αυτεξούσιο κράτος , ένα εθνικοκοινωνικό πολίτευμα.
Συμπολίτες , ζητήστε να μάθετε περισσότερα για τον εθνικοκοινωνισμό . Η γνώση είναι όπλο κατά της τυραννίας.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - ΕΔΗΚ