Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2009

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ


Έμβλημα του Εθνικιστικού Δημοκρατικού Κόμματος είναι ο «ΜΑΙΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» .Το σχήμα του μαιανδρικού σταυρού αποτελεί την κυκλική παράσταση του αρχαιοελληνικού μαιάνδρου σχήματος «Τ»
Συμβολίζει την αμφιβαίνουσα κίνηση του κόσμου που « ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν» αλλά ως αυτοδύναμη υλική ουσία κατευθύνεται προς τον σκοπό που ο συμπαντικός νους επικουρεί .
Όπως ο κόσμος είναι το αποτέλεσμα αυτού του αιώνιου αγώνος κατά της ασκόπου ροής της ύλης που οδηγεί στο άμορφο και το χαοτικό , έτσι και η πολιτεία είναι το δημιούργημα του αδιάλειπτου αγώνος κατά των χαοτικών ροπών της αδικίας που οδηγούν στη τυραννία .
Ο μαιανδρικός σταυρός συμβολίζει εν περιλήψει τη κοσμική και πολιτειακή αρμονία.