Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2009

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ


ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
-------------------------------------------------------------------  . 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
------------------------------------------------------------------- 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ
………………………

1.                  ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
2.                  ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
3.                  ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
4.                  ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
5.                  ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
6.                  ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ  ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
7.                  ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
8.                  ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
9.                  ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
10.              ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
11.              ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
12.              ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
……………………………………………………………. 

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
Χαράσσει την ιδεολογική γραμμή του κόμματος. Αναλαμβάνει την εμπέδωση  της εθνικοδημοκρατικής ιδεολογίας και διεξάγει το πόλεμο της πνευματικής υπεράσπισης της εθνικής λαϊκής κοινότητας. Αναλαμβάνει την ιδεολογική εκπαίδευση των μελών , και τον έλεγχο της πολιτικής δράσης από κάθε ιδεολογική απόκλιση . Σε τέτοια περίπτωση καλεί το γενικό συμβούλιο των τομεαρχών που αποτελεί και το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων και λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα .
Στον έλεγχο αυτού του τομέα υπάγεται επίσης το γραφείο τύπου και ενημέρωσης .
Ο τομεάρχης ιδεολογικού πολέμου είναι πρώτος τη τάξη και ισότιμος με τον πρόεδρο του κόμματος.

2.                  ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αναλαμβάνει την οργάνωση των μελών μαχητικής δράσης και προετοιμάζει αυτά για ταχεία και πειθαρχημένη δράση σε συνθήκες ειρήνης η πολέμου . Ο τομέας αυτός αποτελεί την ατσάλινη γροθιά του κινήματος . Ως εκ τούτου εισέρχονται στις γραμμές του κατόπιν αυστηρής επιλογής νέοι που βιώνουν ως υπέρτατη αξία τη πατρίδα , το έθνος και την εθνική λαϊκή κοινότητα .

3.                  ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αναλαμβάνει την ευρύτερη ανοικτή οργάνωση των μη μαχητικών μελών , των οπαδών και φίλων του κινήματος κατά περιοχές και κρατά συνεχή επαφή με τις κατά τόπους εθνικές λαϊκές συνελεύσεις . Φροντίζει για τη διακίνηση ενημερωτικού υλικού και την παραλαβή πάσης φύσεως πληροφοριών και ζητημάτων που αφορούν τις τοπικές συνελεύσεις .Στο τομέα αυτό υπάγονται οι επαρχιακές οργανώσεις στους δε επαρχιακούς οργανωτές υπάγονται οι τοπικές οργανώσεις ( επαρχιακή εθνικολαϊκή συνέλευση , τοπική εθνικολαϊκή συνέλευση ) Κάθε τοπική εθνικολαϊκή συνέλευση εκλέγει τον τοπικό οργανωτικό  της ο οποίος υπάγεται ιεραρχικά στον επαρχιακό οργανωτικό ο οποίος με τη σειρά του εκλέγεται από τα μέλη της επαρχιακής εθνικολαικής συνέλευσης .
4.                  ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Αναλαμβάνει  την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα τρέχοντα ζητήματα. Φροντίζει για την συμμετοχή στις εκλογές και με την βοήθεια του τομέως πολιτικής οργάνωσης , για την επιλογή των υποψηφίων .Συντονίζει το έργο των εκλελεγμένων αντιπροσώπων με τη συνεργασία του τομέα ιδεολογικού πολέμου .
5.                  ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αναλαμβάνει το έργο της οικονομικής ενίσχυσης του κινήματος και γενικά της διαχείρισης των οικονομικών .Αναλαμβάνει τη διοίκηση τυχόν κερδοσκοπικών επιχειρήσεων του κινήματος που θα αποσκοπούν στη παροχή εργασίας προς τα μέλη αφενός και στην οικονομική αυτοδυναμία του κινήματος αφετέρου . Υπό τον έλεγχο του βρίσκεται το ταμιακό δίκτυο .

6.                  ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αναλαμβάνει τον  συντονισμό της προσδιορισθείσας υπό του τομεαρχικού συμβουλίου δράσης , την απονομή δικαιοσύνης και επίλυσης διαφόρων προβλημάτων. Συντονίζει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων η συγκεντρώσεων . Μεριμνά δια την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων .Αποτρέπει αυθαιρεσίες και επιβάλει τη πειθαρχεία στο κίνημα . Υπό την ευθύνη του τομέα αυτού βρίσκεται η γραμματεία του κόμματος .

7.                  ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αναλαμβάνει την συλλογή , επεξεργασία και διαφύλαξη πληροφοριών πάσης φύσεως Διεξάγει αντικατασκοπευτική δράση εντός του κινήματος και αναλαμβάνει ειδικές αποστολές συλλογής πληροφοριών .Οργανώνει ένα ιστό λήψης πληροφοριών για εχθρούς της πατρίδος .

8.                  ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα ομόγνωμα εθνικιστικά κινήματα . Ενημερώνει για το πρόβλημα της Κύπρου και εργάζεται προς την κατεύθυνση μίας κοινής εθνικιστικής δράσης και αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων .Συλλέγει πληροφορίες πολιτικής φύσεως που άπτονται των ενδιαφερόντων του κινήματος .

9.      ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Αναλαμβάνει τη συνδικαλιστική , κατά εργασιακό τομέα οργάνωση , την έρευνα και καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τομείς και μελετά προτάσεις και λύσεις μετά του τομέως πολιτικής δράσεως .

10.ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αναλαμβάνει τη καταγραφή των διαφόρων προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και λαϊκών συνελεύσεων . Μεταβιβάζει αυτά στη πολιτική εκπροσώπηση . Διεξάγει μελέτες και εκπονεί προτάσεις για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων .
           
11.ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Στο τομέα αυτό υπάγεται η μαθητική και φοιτητική οργάνωση ως επίσης και τα εθνικολαϊκά ή εθνικοδημοκρατικά αθλητικά σωματεία ή σωματεία νεότητας .

           

12. ΤΟΜΕΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ο τομέας αυτός αναλαμβάνει τη πολιτική οργάνωση των γυναικών και επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν τη γυναίκα και τη μητέρα .

Η ενότητα του κόμματος  και η ανάπτυξη του σε ένα μαζικό λαϊκό χείμαρρο θα εξαρτηθεί  από την άψογη συνεργασία των τομέων μεταξύ τους .
Οι τομεάρχες  εκλέγονται από τα μάχιμα μέλη που αποτελούν την εθνικιστική επιτροπή ,  αφού πρώτα παρουσιάσουν ιδέες και μελέτη προς ανάπτυξη του τομέα τους . Τομεάρχης που αδυνατεί στη απόδοση έργου αντικαθίσταται εκτάκτως από το τομεαρχικό συμβούλιο έως ότου εκλεγεί νέος τομεάρχης από την εθνικιστική επιτροπή.
Το συμβούλιο των τομεαρχών εκλέγεται κατά το τακτό χρονικό διάστημα το οποίο θα αποφασίσει το πρώτο συμβούλιο τομεαρχών . Το όργανο εκλογής των τομεαρχών είναι η εθνικιστική επιτροπή που αποτελείται από τα μάχιμα μέλη του κόμματος .
Κάθε τομέας στελεχώνεται από τον τομεάρχη και τους βοηθούς κατά επαρχιακή οργάνωση . Την ευθύνη επιλογής αυτών φέρει ο τομεάρχης .
Υπεράνω των τομέων ευρίσκεται ο πρόεδρος του κινήματος ο οποίος εκλέγεται από το σύνολο των μελών , την γενική εθνικιστική συνέλευση . Ο πρόεδρος του κόμματος έχει ελευθερία λόγου και παρουσίας εφόσον εκφράζει την κοινή ιδεολογική και πολιτική γραμμή .Σε ενάντια περίπτωση ανακαλείται από ειδική πλειοψηφία  (9/12) των τομεαρχών και προκηρύσσονται εκλογές προέδρου, αφαιρουμένου του δικαιώματος του ανακληθέντος να συμμετάσχει σε αυτές . Ο πρόεδρος αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει το κόμμα στους σκοπούς του και να ελέγχει τη δράση των τομέων . Ο πρόεδρος έχει την ευθύνη και τον τελικό λόγο στις αποφάσεις αλλά και τον πρώτο λόγο στον απολογισμό του έργου . Κύριο έργο του προέδρου η εναρμόνιση της ελληνικής εθνικοδημοκρατικής  ιδεολογίας και της δέουσας πολιτικής πλοήγησης στις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες με γνώμονα την υπεροχή του δέοντος έναντι του εφικτού .
Υπό του προέδρου βρίσκεται ο αντιπρόεδρος ο οποίος αντικαθιστά τον πρόεδρο τη απουσία του ή εκφράζει το κόμμα τη εντολή του προέδρου . Εκλέγεται από το τομεαρχικό συμβούλιο . Κύριο έργο αυτού είναι να μεριμνά για την καλή λειτουργία όλων των τομέων και ολοκλήρου του κόμματος .
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη τομέα, αντιπροεδρίας και προεδρίας του κόμματος είναι ο υποψήφιος να ανήκει στην εθνικιστική επιτροπή. Επίσης ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος μπορούν να είναι και υπεύθυνοι κάποιου τομέα..
Οι αποφάσεις σε θέματα πολιτικής δράσης του τομεαρχικού συμβουλίου λαμβάνονται με τη τάξη της χρυσής τομής . Σε περίπτωση αδιεξόδου και διαφωνιών η απόφαση λαμβάνεται με ψηφοφορία και γίνεται σεβαστή από όλους .
Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών , τα απλά μέλη και τα μάχιμα .
Απλό μέλος θεωρείται όποιος εγγράφεται στο κόμμα τηρεί τις υποχρεώσεις του προς αυτό και συμμετέχει σύμφωνα με τις δυνάμεις του στον αγώνα . Μέλος του κινήματος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πολίτης της κυπριακής δημοκρατίας που ένας εκ των δύο γονέων του είναι ελληνικής καταγωγής .Το απλό μέλος έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή του προέδρου όχι όμως και του τομεαρχικού συμβουλίου .
Μάχιμο μέλος γίνεται όποιος επιδείξει πίστη στις αρχές και αξίες του εθνικοδημοκρατισμού ,  μαχητικότητα και πειθαρχεία στον αγώνα . Τότε καθίσταται άξιος της ταυτότητας του μαχητικού μέλους . Από τη στιγμή αυτή ανήκει στην εθνικιστική επιτροπή , δικαιούται να συμμετέχει στις εκλογές του τομεαρχικού συμβουλίου και να παρευρίσκεται στις συνελεύσεις αυτού έχοντας δικαίωμα λόγου και υποβολής προτάσεων .


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ :
Πρόεδρος
Τομεάρχης Ιδεολογικού Πολέμου (ισότιμος με τον πρόεδρο)
Αντιπρόεδρος
Τομεαρχικό συμβούλιο
Εθνικιστική  επιτροπή  ( μάχιμα μέλη )
Γενική εθνικιστική συνέλευση ( περιλαμβάνει τα μάχιμα μέλη και το σύνολο των απλών μελών )

Βοηθητικά όργανα θεωρούνται ο ταμίας και ο γραμματέας του κόμματος που ορίζονται από το τομεαρχικό συμβούλιο. Η παρουσία τους στα συμβούλια είναι αναγκαία για πρακτικούς λόγους, αλλά δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Έργο του ταμεία είναι να χειρίζεται το ταμείο εσόδων και εξόδων σε συνεργασία με τους ταμίες των επαρχιακών και των τοπικών συνελεύσεων . Ολόκληρο το ταμειακό δίκτυο υπάγεται διοικητικά στο τομέα οικονομικών.
Έργο του γραμματέα είναι η τήρηση πρακτικών των τομεαρχικών συνελεύσεων και η συμπλήρωση αυτών από σημαντικές αποφάσεις των επαρχιακών και τοπικών συνελεύσεων προς ενημέρωση του τομεαρχικού συμβουλίου . Διαφυλάττει επίσης κάθε έγγραφο αρχειακής αξίας . Η γραμματεία του κόμματος υπάγεται διοικητικά στο τομέα συντονισμού δράσεως .

Σχεδιάγραμμά οργανωτικής δομής από την βάση προς τη κορυφή .
1.      Τοπική εθνικολαϊκή συνέλευση που απαρτίζεται από τα μέλη , τον τοπικό οργανωτικό  , τον ταμεία και τον γραμματέα .
2.      Επαρχιακή εθνικολαϊκή συνέλευση που απαρτίζεται από τον επαρχιακό οργανωτικό  , τον ταμεία και τον γραμματέα .
3.      Γενική εθνικιστική συνέλευση , που περιλαμβάνει όλες τις τοπικές και επαρχιακές συνελεύσεις καθώς και το σύνολο των  μελών του κόμματος .
4.      Εθνικιστική επιτροπή .
5.      Τομεαρχικό συμβούλιο .
6.      Αντιπρόεδρος .
7.      Πρόεδρος – Τομεάρχης Ιδεολογικού Πολέμου

Το κείμενο αυτό είναι έργο του Λουκά Γ. Σταύρου , προέδρου του ΕΔΗΚ