Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Η πώληση πατρώας γης στους τούρκους είναι προδοσία


Οι κυβερνήσεις που επέτρεψαν την πώληση κατεχόμενης γης στην Τουρκία με την διαμεσολάβηση του κτηματολογίου της κυπριακής δημοκρατίας είναι ένοχες εσχάτης προδοσίας.

Οι ιδιοκτήτες που πούλησαν την γη των πατέρων μας είναι επίσης ένοχοι εσχάτης προδοσίας και όντες πρόσφυγες πρέπει άμεσα να τους αφαιρεθεί η προσφυγική ταυτότητα και να επιστρέψουν τα προσφυγικά σπίτια που τους παραχωρήθηκαν.
Ως Έλληνες συνιδιοκτήτες της πατρώας γης δεν αποδεχόμαστε την μεταβίβαση περιουσιών στους κατακτητές.
Όταν έρθει ή ώρα , οι προδότες θα τιμωρηθούν δια του νόμου.

Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - Ε.ΔΗ.Κ.