Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

Λαέ της Ελλάδος σπάσε τα δεσμά σου


Ο πλούτος μιας χώρας προέρχεται από την εργασία του λαού της.
Η συσσώρευση του πλούτου σε λίγα χέρια και η εκμετάλλευση της λαϊκής εργασίας είναι μέγιστο έγκλημα.

Το χρήμα είναι σύμβολο ενεργοποίησης της εργασίας του λαού. Ως εκ τούτου πρέπει να υπόκειται στην βούληση του λαού και να εκφράζει και πραγματώνει την κυριαρχία του.
Η υποταγή του λαού σε ξένο νόμισμα που δεν υπάγεται στην εθνική κυριαρχία είναι απάτη.
Η άρνηση παροχής νομίσματος που να ενεργοποιεί την λαϊκή εργασία είναι μέτρο γενοκτονίας.
Σε τέτοιες συνθήκες αν ο λαός θέλει να ζήσει και να είναι κυρίαρχος της εργασίας και της πατρίδος του έχει καθήκον να οδηγήσει τους υπαίτιους της καταστροφής του στο εκτελεστικό απόσπασμα.
Λαέ της Ελλάδος σπάσε τα δεσμά σου και ανάκτησε την ελευθερία σου.
Επέβαλε με την θυελλώδη οργή σου το εθνικό σου νόμισμα.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου

Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ