Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Μετά το ΟΧΙ της 5ης ΙουλίουΜετά το ΟΧΙ της 5ης Ιουλίου πρέπει να εξετασθούν άμεσα κάποια ζητήματα:

Πρώτο: Η ιδιοκτησία της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδος ως και ο ρόλος της με τις ιδιωτικές τράπεζες καθώς και η ευθύνη της στην κρίση που προκάλεσε το ντόπιο τραπεζικό σύστημα.
Δεύτερο: Η περιγραφή του χρέους και η αμφισβήτηση του από την πλευρά του λαού στις πλάτες του οποίου φορτώθηκε από το πολιτικό κατεστημένο που λειτούργησε ως εργαλείο της τραπεζοκρατίας.
Τρίτο: Η ιδιοκτησία των ιδιωτικών καναλιών που λειτούργησαν ως μηχανισμοί της ολιγαρχίας και των ξένων συμφερόντων.
Τέταρτο: Η άμεση παροχή ρευστότητας εξ ιδίων δυνάμεων , δηλαδή με λειτουργία εσωτερικού νομίσματος που θα αποτελέσει γέφυρα προς την νομισματική αυτονομία.
Πέμπτο: Η αναζήτηση νέων διακρατικών οικονομικών σχέσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έκτο: Η απόρριψη κάθε νέου μνημονίου.

Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ