Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

Φραγμό στη ληστρική τυραννία της εκκλησίας

Πολίτες της κυπριακής δημοκρατίας
Η εκκλησία συγκέντρωσε στα χέρια της τεράστιες περιουσίες τις οποίες εκμεταλλεύεται προς ίδιον όφελος και μάλιστα σε συνθήκες εύνοιοκρατίας .
Η εκκλησία με το πλούτο που συσσωρεύει , συμμετέχει στο ληστρικό τραπεζικό σύστημα που αφαιμάσσει τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας .

Επιπλέον απαιτεί όπως τα στελέχη της πληρώνονται από τους φόρους του λαού.
Με λίγα λόγια η εκκλησία σε οικονομικό επίπεδο συνιστά μια αντιλαϊκή κατοχική οργάνωση.
Πολίτες αντισταθείτε .
Ζητήστε την κοινωνικοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και την κατάργηση της μισθοδοσίας των στελεχών της εκκλησίας από το κράτος.
Κάθε θρησκευτική κοινότητα να αντλεί τα έξοδα της οικειοθελώς από τους θρησκευτές της και όχι από το κράτος δηλαδή από την φορολογική βία που ασκείται στο λαό. 

Φραγμό στη ληστρική τυραννία της εκκλησίας.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ 
Η φωνή της εθνικιστικής αριστεράς