Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΟΧΙ στο τουρκοσυνεταιριστικό μόρφωμα

Καμιά κατάσταση δεν μπορεί να μας υποχρεώσει να δεχθούμε το τουρκοσυνεταιριστικό μόρφωμα που προσπαθεί να μας επιβάλει το Ζυριχικό κατεστημένο , με την συνεργασία της εκκλησίας.
Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε την προδοτική και τουρκοπροσκυνημένη δήθεν μετεξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας σε ένα ομοσπονδιακό μόρφωμα.

Καμιά παροδική “πλειοψηφία” δεν μπορεί να αναιρέσει την υπόσταση της κυπριακής δημοκρατίας που αναδύθηκε από τους τάφους των ηρώων της ΕΟΚΑ , ούτε να αναιρέσει την αρχή της αυτοδιάθεσης επί της οποίας εδράζεται το αίτημα της κατάργησης του Ζυριχικού συντάγματος και της θέσμισης του πρώτου ελεύθερου συντάγματος της κυπριακής δημοκρατίας.
Η αντίσταση ενάντια στην κατοχή και στην επέκταση της με την συμβολή των τουρκοπροσκυνημένων μπορεί να λάβει πολλές μορφές.
Οποιαδήποτε δράση που θα έχει ως σκοπό της την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη Κερύνεια , είναι δίκαιη και ηθική .
Θάρθει μια μέρα που οι προδότες δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα παραμονής στην ελληνική Κύπρο που την προστατεύει “ο άναξ ου το μαντείον εστί το εν Δελφοίς..”.
μήνιν άοιδε θεά.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ