Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Η ευρωζώνη είναι το κάτεργο του λαού και ο τάφος της πατρίδος

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ζητούν από τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας να υποβάλει παραίτηση.
Ο διοικητής δεν ακούει κανένα γιατί τον στηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το σύνταγμα της κυπριακής δημοκρατίας στα άρθρα 118 , 119 και 120 αναφέρεται ρητά ότι ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας “ ασκεί εξουσίαν καθοριζωμένη αυτώ διά νόμου” και ότι ο πρόεδρος της δημοκρατίας δύναται να παύσει αυτόν όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Το “δια νόμου” σημαίνει ότι μπορεί να ελεγχθεί και από το νομοθετικό σώμα αφού ο νόμος είναι έργο αυτού του σώματος.
Με λίγα λόγια δεν μπορεί να ασκηθεί η λαϊκή κυριαρχία μέσω των εκλεγμένων οργάνων της πάνω στο θεσμό της κεντρικής τράπεζας.
Θα πρέπει μάλιστα να καταφύγουμε στο δικαστήριο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων κατά τον Μάριο Ντράγκι , για να βρούμε το δίκαιο μας.
Επίσης είναι στο χέρι του αρχιτραπεζίτη και του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας αν θα πουληθεί ή όχι ο χρυσός .
Η ένταξη στην ευρωζώνη ήταν ένα πλήγμα στην λαϊκή και εθνική κυριαρχία που μέσα από το μνημόνιο εξελίσσεται σε κατοχή των ξένων τοκογλύφων. Όπου η ντόπια τραπεζοκρατία συναρμόζεται με την ευρωπαϊκή τραπεζοκρατία και το Διεθνές νομισματικό Ταμείο ( Δ.Ν.Τ.) .
Η λογική των μνημονίων και του ελέγχου των εθνικών οικονομιών προέκυπτε μέσα από την ένταξη μας στη ευρωζώνη. Όμως κανένας δεν το είδε , κανένας δεν το επεσήμανε . Θεωρήθηκε μάλιστα και ιστορική ευκαιρία για την Κύπρο να μπει στην ευρωζώνη και όλεθρος να βγει από αυτή σύμφωνα με τους ντόπιους πολιτικούς-δεσμοφύλακες .
Ο λαός μας θα πεινάσει και θα εξαθλιωθεί με κίνδυνο να χάσει τη πατρίδα του για να καταλάβει πως η ευρωζώνη είναι το κάτεργο των λαϊκών εργασιακών δυνάμεων και ο τάφος της πατρίδος.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ