Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Όχι στην επέκταση του Ισραήλ στη Κύπρο

Η συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων επί γειτνιαζόντων οικοπέδωντης κυπριακής ΑΟΖ , είτε με το Ισραήλ είτε με τον Λίβανο , είτε με την Αίγυπτο , είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη.
Τούτο συνεπάγει και μια μορφή στρατιωτικής συνεργασίας για την ασφάλεια του εγχειρήματος δεδομένων των απειλών που εκτοξεύει η Τουρκία κατά της κυριαρχίας της κυπριακής δημοκρατίας.
Όμως το ερώτημα είναι σε ποιο βάθος θα προχωρήσει η αμυντική συνεργασία με τις συνεργαζόμενες χώρες .

Διότι εάν η συνεργασία σημαίνει την στρατιωτική επέκταση του Ισραήλ σε Κύπρο και Ελλάδα , τότε διανοίγονται πολύ επικίνδυνες προοπτικές με ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες και στο εθνικό μας θέμα , αν ληφθεί υπόψιν και η αναθέρμανση των σχέσεων Ισραήλ – Τουρκίας.
Συνεργασία με το Ισραήλ ή και τις άλλες χώρες με τις οποίες γειτνιάζει η κυπριακή ΑΟΖ μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση της ανάπτυξης ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ στη Κύπρο.
Χωρίς την παρουσία του ελληνικού στρατού , η Κύπρος θα παραδοθεί στην “προστασία” του Ισραήλ με δραματικές συνέπειες .
Το άλλο θέμα αφορά στον σχεδιασμό της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου.
Ορθή η επιλογή άμεσης μεταφοράς αερίου , δι' αγωγού , στη Κύπρο , για την εξυπηρέτηση των αναγκών της αλλά και η δημιουργία τερματικού υγροποίησης προς εξαγωγή με αποκλεισμό της διέλευσης του μέσω αγωγού διερχόμενου της Τουρκίας.
Το πρόβλημα είναι να μην παραδοθεί ούτε η επένδυση του αγωγού , ούτε το τερματικό σε ιδιώτες αλλά να παραμείνει κρατικό-κοινωνική ιδιοκτησία με δυνατότητα συμμετοχής της κοινωνίας , με ονομαστικές μετοχές προς Έλληνες πολίτες και μάλιστα προς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις που θα μπορούν να συγκεντρώσουν το κοινωνικό κεφάλαιο κaι να ελέγχουν με αντιπροσώπους τους την πορεία της εκμετάλλευσης .
Ο κίνδυνος να παραδοθεί η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου σε ιδιώτες , ξένους ή ντόπιους ολιγάρχες , πρέπει να αποφευχθεί .
Ούτε επέκταση του Ισραήλ στη Κύπρο , ούτε παράδοση του φυσικού αερίου στους ξένους ή στην ντόπια ολιγαρχία .

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ