Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

Υπενθύμιση προεκλογικών θέσεων του Ε.ΔΗ.Κ.

Υπενθυμίζουμε κάποιες απο τις θέσεις του πολιτικού προγράμματος του ΕΔΗΚ
 που προβάλαμε προεκλογικά.