Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

ΤΑ ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΟ κ. ΚΑΡΟΓΙΑΝ


 «Αισιοδοξία για την πορεία επίλυσης του κυπριακού λόγω τεσσάρων παραγόντων, παρά την αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς, εκφράζει ο Πρόεδρος της Βουλής, Μάριος Καρογιάν. Όπως ανέφερε, η Κύπρος πρέπει να επιδιώξει την ενότητα στη βάση αρχών και κοινών στόχων, την καλύτερη αξιοποίηση των ερεισμάτων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αξιοποίηση της ενισχυμένης τώρα στρατηγικής θέσης της Κύπρου σαν αποτέλεσμα των κοιτασμάτων φυσικού αερίου -αν η Τουρκία έχει στο έδαφος της τους αγωγούς καυσίμων η Κύπρος θα είναι προμηθευτής φυσικού αερίου, και τη διεύρυνση των συμμαχιών της Κύπρου δίδοντας σαν παράδειγμα εκείνη με το Ισραήλ.» (πηγή)
«Παράγων πρώτος: ενότητα στη βάση αρχών και κοινών στόχων»
Σε ποιες αρχές αναφέρεται ο κ. Καρογιάν , σε αυτές τις αρχές που υποβαστάζουν την υποχωρητικότητα Χριστόφια την οποία στηρίζει το ΔΗΚΟ; Ποιες αρχές υπηρετεί η εκ περιτροπής προεδρία , η σταθμισμένη ψήφος , η παραμονή 50.000 εποίκων , η παραχώρηση εδαφικής ζώνης στους κατακτητές , η αναγνώριση συνιστώντος κρατιδίου ή πολιτείας που θα αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο μιας ομοσπονδίας (που στην ουσία θα είναι εποικοδόμημα των συνιστόντων μερών που η κατάρρευση του θα οδηγεί κατ’ ανάγκη στην προβολή των συνιστόντων ). Ύστερα , ποιοι είναι οι κοινοί στόχοι και με ποίους ; Θεωρεί κοινούς στόχους τις αισχρές και προδοτικές υποχωρήσεις των συμφωνιών του 1977 και όσων άλλων επακολούθησαν προς επιβεβαίωση τους ; Με ποίους επίσης είναι κοινοί αυτοί οι στόχοι; Μήπως με το υπόλοιπο πολιτικό κατεστημένο που επέβαλε με αντιδημοκρατικές διαδικασίες τη συγκεκριμένη γραμμή της υποτέλειας στους τούρκους κατακτητές; Νομίζει ο κ. Καρογιάν ότι αυτός και καμιά δεκαριά κομματόσκυλα που τον περιτριγυρίζουν, εκφράζουν την γενική λαϊκή θέληση; Αυταπατάται ο κ. Καρογιάν και πολύ σύντομα θα το διαπιστώσει όταν ο λαός θα αντιδράσει στα σχέδια του ραγιαδισμού.
«Παράγων δεύτερος : Καλύτερη αξιοποίηση των ερεισμάτων στην Ε.Ε.»
Η αξιοποίηση αυτή κατ’ εμάς , για να είναι στη σωστή κατεύθυνση , πρέπει να αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής απελευθέρωσης και σεβασμού των αρχών της δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Στη προκειμένη περίπτωση , οι κρατούντες ούτε την δημοκρατία σέβονται ούτε τις αρχές της . Διότι πρώτον δεν έθεσαν ποτέ στη κρίση του λαού την λύση που προωθούν , αλλά επέβαλαν την υφιστάμενη γραμμή λύσης μέσα από δικτατορικές νοοτροπίες από το 1977, χωρίς ποτέ να δώσουν δικαίωμα στο λαό να διαμορφώσει ελεύθερη γνώμη .Δεύτερο δεν σέβονται τις αρχές της δημοκρατίας, διότι η πρόταση λύσης που καταθέτουν αναιρεί αυτές τις αρχές όπως για παράδειγμα ότι κάθε πολίτης έχει μία ψήφο και ότι το εκλογικό σώμα είναι ένα και αδιαίρετο. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο επίσης το ερμηνεύουν κατά βούληση. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο δέχεται μειονότητες στα κράτη μέλη που απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους ως αντίδωρο στο σεβασμό τους προς τα εθνικά κράτη εντός των οποίων διαβιούν. Αντίθετα, το πολιτικό κατεστημένο της εθελοδουλίας, έμεινε προσκολλημένο στο αίσχος της Ζυρίχης και την υπό των αγγλοτούρκων αναγόρευση της μουσουλμανικής – εκτουρκισμένης μειονότητας σε τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αν η λογική αυτή εφαρμοστεί στην Ε.Ε κ. Καρογιάν θα αρχίσει ένας χιλιετής πόλεμος. Και όμως εσείς θέλετε να την τσιμεντώσετε σε μια λύση – διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
«παράγων τρίτος : αξιοποίηση της ενισχυμένης στρατηγικής θέσης της Κύπρου σαν αποτέλεσμα των κοιτασμάτων φυσικού αερίου -αν η Τουρκία έχει στο έδαφος της τους αγωγούς καυσίμων η Κύπρος θα είναι προμηθευτής φυσικού αερίου,»
Δεν είναι άξιον απορίας που ο κ. Καρογιάν συνδέει την εξόρυξη του φυσικού αερίου από την κυπριακή ΑΟΖ με την διέλευση αυτού μέσω των αγωγών που βρίσκονται στο έδαφος της Τουρκίας. Η προσκυνημένη πολιτική του κατεστημένου θέλει και σε αυτή τη περίπτωση νε εξυπηρετήσει την Τουρκία. Σαν να μην υπάρχουν άλλοι τρόποι μεταφοράς του φυσικού αερίου στις αγορές της Ευρώπης Η θέση αυτή του κ. Καρογιάν θα πρέπει να εκγλυφθεί μάλλον ως στρατήγημα σταδιακής αποκάλυψης μυστικής διπλωματίας και άλλων διεργασιών γύρω από το ζήτημα .
«παράγων τέταρτος: διεύρυνση των συμμαχιών της Κύπρου δίδοντας σαν παράδειγμα εκείνη με το Ισραήλ.»
Όταν ο κ. Καρογιάν αναφέρεται στον όρο διεύρυνση τη εννοεί άραγε; Ποιες είναι οι υπάρχουσες συμμαχίες που χρίζουν διευρύνσεως και σε ποιους τομείς; Μήπως έχουμε ολοκληρώσει την συμμαχική σχέση μας με την Ελλάδα (ενιαίο αμυντικό δόγμα) και με την Ε.Ε.( συνεταιρισμός για την ειρήνη) ώστε να διανοίγεται δυνατότητα συμμαχικών επεκτάσεων; Την άμυνα μας την έχει διαλύσει η συμπολίτευση ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ ενώ αρνείται την ένταξη στο συνεταιρισμό για την ειρήνη και στην ευθυγράμμιση με τις εν γένει αμυντικές αντιλήψεις της Ε.Ε. Ούτως εχόντων των πραγμάτων , μια συμμαχία με το Ισραήλ θα παρέδιδε τη Κύπρο σε πλήρη αμυντική εξάρτηση από το Ισραήλ και τις μετ’ αυτού συνεργαζόμενες αγγλικές βάσεις στη Κύπρο.
Το συμπέρασμα είναι πως η πατρίδα μας με πολιτικούς του «αναστήματος» Καρογιάν παραμένει ανοχύρωτη και ανυπεράσπιστη στις ορέξεις των εχθρών του ελληνισμού.
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΔΗΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ