Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΙΤΣΕ

Ο φιλοσοφικός λόγος του Νίτσε δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει , κάτι που έκλεισε το κύκλο του. Ο ίδιος είπε « θα γεννηθώ πολύ αργότερα από το θάνατο» μου. Άλλωστε ο φιλοσοφικός προβληματισμός όταν εδράζεται στα θεμελιώδη ερωτήματα της ζωής και του όντος ποτέ δεν γίνεται παρελθόν , αλλά ανήκει στο αιώνιο παρόν της αφυπνισμένης ανθρωπότητος , δηλαδή στο αιώνιο παρόν των ολίγων, των ελαχίστων.
Τελευταίως , διάφοροι , συντηρητικοί , θρησκολάγνοι , δογματικοί και λοιποί παροπιδοφόροι αναφέρονται στο Νίτσε και συγκεκριμένα αναμασούν ορισμένα γνωστά αποσπάσματα του. Δεν κατανοούν βέβαια ότι ο Νίτσε δεν συμβιβάζεται με τις υποκλινόμενες συνειδήσεις , με τις σκυφτές ζωές μπροστά στις παραστάσεις του εξουσιασμού και της υποτίμησης του ανθρώπου. Ο Νίτσε αξιοπεριφρόνητοι παροπιδοφόροι είναι ο χαλαστής των πεποιθήσεων σας , του υποταγμένου πολιτισμού σας , των θεμελίων της εξουσίας σας , των βεβαιοτήτων που αποτελούν τα κιγκλιδώματα της φυλακής σας. Ο Νίτσε είναι μια έκρηξη ελευθερίας, είναι ο χαλαστής των ειδώλων , είναι ο φιλόσοφος που τίναξε στον αέρα όλο εκείνο τον σκιώδη κόσμο των «αξιοσέβαστων» μεταφυσικών προτάσεων που ετέθησαν από ένα σύστημα τυραννίας πνευματικής , πολιτικής και οικονομικής και μπροστά τους όφειλε να υποκύπτει η ζωή και η συνείδηση και αντί να αναπτύσσεται μέσα στο περιβάλλον μιας πρωταρχικής ελευθερίας , να συστρέφεται , να χλομιάζει , να προσαρμόζεται στ6α δόγματα και στις δοσμένες αλήθειες του ολοκληρωτικού εξουσιασμού. ΣΥΝΕΧΕΙΑ>>>