Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Να επιστραφούν οι αρχαίοι ναοί στην κοινότητα των Ελλήνων εθνικών


Το Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ , στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗΣ , στηρίζει τον αγώνα των Ελλήνων εθνικών , θρησκευτών της πατρώας ελληνικής θρησκείας και θέτει στο πολιτικό πεδίο το αίτημα της επιστροφής και διαχείρισης των αρχαίων ναών των Θεών , στην πανελλήνια εθνική θρησκευτική κοινότητα .

Αυτοί που αρνούνται και υβρίζουν τους θεούς δεν δικαιούνται να κατέχουν και να εκμεταλλεύονται τα ιερά τους.

Τομέας ιδεολογικού πολέμου
Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα – ΕΔΗΚ