Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Οι διεφθαρμένοι στα κάτεργα - Δήμευση των περιουσιών τους


Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς προτείνουμε τους κάτωθι τρόπους:

Ο πρώτος είναι να έχει πρόσβαση ο λαός μέσα από τον εθνικοκοινωνικό θεσμό των λαϊκών συνελεύσεων , σε όλες τις υπηρεσίες .
Ο δεύτερος ,  οι αντιπρόσωποι του λαού να είναι ανακλητοί και υπόλογοι στις λαϊκές συνελεύσεις , οι οποίες θα είναι και ένοπλες.
Ο τρίτος , να ξαναγραφτούν οι νόμοι που αφορούν στην διαφθορά με αίμα και όχι με μελάνι όπως οι άγραφοι νόμοι των Αθηναίων τους οποίους πρώτος συγκέντρωσε και συνέγραψε ο Δράκων.
Εμείς οι εθνικοκοινωνιστές προτείνουμε να τιμωρούνται οι διεφθαρμένοι,  με δήμευση περιουσιών , έγκλειστη κοινωνική εργασία και ανάλογα με το αδίκημα να εξορίζονται ισόβια.  
Γνωρίζουμε βέβαια ότι η δημοκρατία τους δεν πρόκειται να εφαρμόσει τα μέτρα που εμείς προτείνουμε διότι η ίδια παράγει και αναπαράγει αενάως μέσα από τις δομές της , την διαφθορά , την εκμετάλλευση και την τυραννία των φαύλων .

Η δημοκρατία τους είναι η δυστυχία μας
Διεκδικούμε εθνικοκοινωνικό κράτος

Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα - ΕΔΗΚ